Mitme kauplemissusteem, Mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF)

Kohustuste korduv ja oluline rikkumine Telescan AS-i poolt ning korduvatele meeldetuletustele reageerimata jätmine on Komisjoni hinnangul tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega ning kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole kauplemine tema aktsiatega First North-il enam võimalik. Väikeseks häireks võivad olla topelt tehingukorraldused või ühenduvuse probleemid.

Kui hea on bitkoin investeering

Taust: Teabe kohane avalikustamine on peamine kriteerium väärtpaberituru, sealhulgas mitmepoolse kauplemissüsteemi läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamisel. FNR punkti 3. FNR punkti Mitme kauplemissusteem peab viivitamata Börsi ja Nõustajat nimetatud isiku väljavahetamisest teavitama.

Telescan AS ei ole kohaselt teatanud kontaktisiku väljavahetamisest ega määranud uut kontaktisikut.

Kas sa elad kauplemisvoimalustest

Ka ei ole emitent olnud Börsile mitme kuu jooksul kättesaadav mitte ühelgi mõistlikul viisil. Tulenevalt FNR punktidest Telescan AS ei ole vaatamata meeldetuletusele avalikustanud 12 kuu vahearuannet Telescan AS ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele ning lisatähtaja andmisele maksnud Börsile hinnakirjas sätestatud haldustasu, mis on olulise rikkumisena kauplemise lõpetamise iseseisvaks aluseks.

Strateegiate variandid

Telescan AS ei ole nõuetekohaselt täitnud teabe avalikustamise kohustust. Samuti ei ole Telescan AS määranud kontaktisikut ega taganud tema kättesaadavust Börsile, olnud muul viisil Börsile kättesaadav ega esitanud Börsi poolt nõutud selgitusi.

Forex Demo konto MetaTrader 5

Ka on Telescan AS jätnud maksmata hinnakirjas sätestatud haldustasu. Kohustuste korduv ja oluline rikkumine Telescan AS-i poolt ning korduvatele meeldetuletustele reageerimata jätmine on Komisjoni hinnangul tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega ning kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole kauplemine tema aktsiatega First North-il enam võimalik.

Raakides aktsiate valikutest eraettevottega