Valikuline kalkulaator

Lepingu parameetrid valikuline : a. Sisestage kogus lottides väljale "Lottide arv".

Valikuline kalkulaator

Lepingu maht — Ekvivalentne kaubeldava kogusega, mis arvutatakse korrutades loti väärtuse lottide arvuga. Valuutade puhul on 1 lott võrdne baasvaluuta ühikuga. Teiste instrumentide 1 loti mahu leiate instrumentide spetsifikatsioonist.

Valikuline kalkulaator

Instrument — Teise nimetusega "Sümbol". Kaubeldav vara, mida saab osta või müüa. Võimendus — Suhtarv, mis näitab mitu korda väiksemast summast tehingu nominaalväärtusest piisab tehingu avamiseks. Näiteks kui kauplemiskonto võimendus on le ning tehingu nominaalväärtus on EUR, peab tehingu avamiseks kontol olema vähemalt EUR.

Konto võimendust on võimalik muuta Kaupleja Kabinetis.

Hüpoteeklaenu kalkulaator

Indeksite CFD-d kasutavad fikseeritud võimendust, sõltumata kontole määratud võimendusest. Lott — Tehingumahu ühik valuutaturgudel. Valuutade puhul räägitakse tavaliselt lottidest, CFD-de puhul lepingute arvust. Tehingumaht 1.

Söötmisjuhised Kalkulaator

Tehingumaht 0. Punkti väärtus — Punktiks nimetatakse tavaliselt valuutakursi 4ndat komakohta. Indeksite 1 punkt on võdne hinnamuutusega 1.

Valikuline kalkulaator

Ülejäänud instrumentide 1 punkt on võrdne minimaalse võimaliku hinnamuutusega. Kasum — Tehingu kasum või kahjum - märgiga sisestatud tehingusituatsiooni realiseerumisel. Mõnede instrumentide puhul nt DAX30 ja teised võetakse 3-kordne swap tasu reedeti.

Kaupleja Kalkulaator võimaldab arvutada mitmesuguseid tegureid. Kommentaarid 3-kordne swap: {{ results.

Konkreetse instrumendi swap tasud leiate instrumentide spetsifikatsioonist. Tick — Minimaalne väärtus, mille võrra instrumendi hind saab tõusta või langeda. CP — "Close price" ehk kindla sessiooni sulgemishind, mida kasutatakse aktsiate swap tasude arvutustes.

Kaupleja Kalkulaator

Audiitor peab määrama testirühma populatsiooni suuruse ja otsustama, milline usaldusnivoo ja eeldatav kõrvalekalde määr on aktsepteeritavad. Määratlege testitavate üksuste omadused testitava populatsiooni suuruse määramiseks.

Valikuline kalkulaator

Ühiste tunnuste kasutamine aitab tagada, et populatsiooni igal üksusel on sama valikuvõimalus. Näiteks soovitab Ühendkuningriigi riigikontroll kasutada selliseid tunnuseid nagu kõik antud kuupäeval palgaarvestuses sisalduvad üksused või kõik geograafilises piirkonnas asuvad posti- või sihtnumbrid.

Populatsiooni suuruse määramisel saadakse täisarv, näiteks palgaarvestuse kirjet või sihtnumbrit.

Get Paid $1,000 in 15 Minutes On Complete Autopilot (Make Money Online)

Pange paika valimi tulemustele rakendatav usaldusnivoo. Siseaudiitorite instituut märgib, et usaldustasemed jäävad tavaliselt vahemikku 90—99 protsenti. Termin usaldusnivoo viitab audiitori nõudele, et valim kajastaks populatsiooni tegelikke väärtusi.