Bioloogilise mitmekesisuse strateegia EL 2021

Fookus on rohediplomaatial ja ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames võimalikult ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel. Ühiskond ootab metsadest väga erinevaid hüvesid ning säästev metsamajandus tagab erinevate looduse hüvede pakkumise tasakaalustatud moel.

Riigikogu ratifitseeris konventsiooni

Riigikogu ratifitseeris konventsiooni Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus on kogu looduse rikkus. See on mistahes päritoluga erinevate elusorganismide rohkus maismaa- ja veeökosüsteemides ja neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides; see sisaldab ka liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.

Valikud Trade tagasi lukkas

Konventsioonil on kolm üldist eesmärki: elurikkuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon puudutab elurikkuse säilitamist nii vabas looduses kui ka kodustatult või kultiveeritult, nii kaitsmise kui ka säästliku kasutamise abil, samuti kõiki Bioloogilise mitmekesisuse strateegia EL 2021 ja protsesse ühiskonnas, mis kasvõi kaudselt mõjutavad elurikkust.

Helista muugi valikut

Konventsiooni iga osalise üheks esmaseks kohustuseks sai käivitada bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästliku kasutuse riiklik planeerimine. Kuna bioloogiliste ressurssidega puutuvad keskkonna valdkonna kõrval kokku veel väga paljud ametkonnad ja huvigrupid, siis on vältimatu nende kõigi osalus bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästliku kasutamise protsessis. Praeguseks on olnud 13 konverentsi, Konventsiooni on ratifitseerinud Konventsiooni protokollid Et paremini reguleerida geneetiliselt muundatud organismide ohutut käitlemist ja geneetiliste ressursside kaitset, on CBD egiidi all vastu võetud kaks protokolli: Cartagena bioloogilise ohutuse protokollmis sätestab GMOde piiriülese liikumise ja nende ohutu käitlemise reeglid.

Loe protokolli kohta siit. Nagoya geneetiliste ressursside kaitse protokollmille eesmärgiks on reguleerida juurdepääsu geneetilistele ressurssidele Sustemaatiliste kaubandusstrateegiate loetelu nende kasutamisest saadavat tulu õiglaselt ja Bioloogilise mitmekesisuse strateegia EL 2021 jaotada.

Language switcher

Loe protokolli kohta täpsemalt siit. Globaalne elurikkuse strateegia Konventsioon võttis aastal vastu globaalse elurikkuse kaitse strateegia Strategic Plan for Biodiversity Selle rakendamiseks võttis ka EL vastu ELi elurikkuse strateegia aastani Konventsiooni kohaselt peab iga riik planeerima elurikkuse kaitset ja säästvat kasutamist ning selleks võtma vastu strateegia ja tegevuskava NBSAP.

Avaleht » Uudised » Elurikkuse päev! Metsaomanikel on oluline roll elurikkuse hoidmisel Elurikkuse päev! Metsaomanikel on oluline roll elurikkuse hoidmisel Säästev metsade majandamine tagab ühiskonnale vajaliku puidu ning aitab hoida metsade mitmekülgsust ja elurikkust muutuva kliima tingimustes.

Eestis on selleks dokumendiks Looduskaitse arengukava aastanikuhu on sisse viidud nii globaalse kui ka ELi elurikkuse strateegia eesmärgid. Riiklikke aruandeid esitatakse iga nelja aasta järel ning hetkel on neid koostatud viis V riiklik aruanne.

Algo Trade strateegia Zerodha

Järgmine riiklik aruanne tuleb esitada Konventsiooni kontaktid Eestis Konventsiooni üldine kontaktisik: Liina Vaher, Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond, liina.