Oxfordi ulikooli rahvusvaheline strateegia buroo, Rektorikandidaatide vastused ülikoolipere küsimustele

Kristina on vastutanud sadade vabatahtlike tegevuse koordineerimise eest ning tegelenud teavitustegevuse, sotsiaalse kaasamise, eestkoste ja poliitika kujundamisega, samuti juhtinud projekte, programme ja organisatsioone. Kristina Mänd E-demokraatia vanemekspert Kristina Mänd töötab E-riigi Akadeemia e-demokraatia vanemeksperdina, aidates juhtidel ja organisatsioonidel mõista kodanike osaluse väärtust ja kasutada erinevaid vahendeid heaks valitsemiseks. Eri perioodidel on uurimistöö keskmes olnud valitsemisreformid, valitsuskabineti ja selle tugistruktuuride arengud ning kesk- ja kohaliku valitsuse suhted nii võrdlevas perspektiivis kui siirdeühiskondade spetsiifika vaatevinklist. Alates

Avaliku poliitika professor Uurimisvaldkonnad Georg Sootla teadustöö on keskendunud valitsemise korraldusele nii struktuuri- kui poliitika kujundamise protsessi aspektidest. Eri perioodidel on uurimistöö keskmes olnud valitsemisreformid, valitsuskabineti ja selle tugistruktuuride arengud ning kesk- ja kohaliku valitsuse suhted nii võrdlevas perspektiivis kui siirdeühiskondade spetsiifika vaatevinklist.

Oxfordi ulikooli rahvusvaheline strateegia buroo

Samuti on uurimistöö olnud keskendatud kohalike omavalitsuste, metsandussektori ja keskkonnavaldkonna, maksunduse ja riigi ning kogukonna siseturvalisuse korralduse uuringutele koostöös vastavate Eesti ametnikodadega Siseministeerium Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium. Georg Sootla on nõustanud ja analüüsinud Eesti metsapoliitika ja Riigimetsade Majandamise Organisatsiooni kujundamist ning Eesti omavalitsuste koostöö arengut Läänemaal, Hiiumaal, Raplamaal ning omavalitsuste ühinemisi.

Oxfordi ulikooli rahvusvaheline strateegia buroo

Blondeli ja F. Valik publikatsioone: Sootla G. Public Administration Developments and Practices in Estonia. Responses to the Decline of Local Autonomy in Estonia. Oxford University Press Sootla G. Actors, structures and Processes supporting the Core Executive.

Oxfordi ulikooli rahvusvaheline strateegia buroo