Uhtlustatud kaubanduse klassifikatsioonisusteem. 32002R2195

Klassifikaatori koodide süsteemi loovutamine on anda teavet vormingus, mis on mugav kogumiseks ja edastamiseks, et kohandada seda arvutitöötlusse, samuti konkreetsete andmete otsimise, sorteerimise ja koondamise tagamiseks. See näitaja kuulub suhtelise koordineerimisväärtuste kategooriasse ja vastutab küsimuse küsimuse kohta, milline ekspordimaht ületab impordi mahu või kui paljud imporditud üksused on eksporditud kaupade osakuid. Arvestades Euroopa avalikkuse seast kostvaid rohkeid kriitilisi hääli ning läbirääkimiste objektiks oleva lepingu vähest toetust üldsuse hulgas, jätkab Euroopa Parlament suurima võimaliku läbipaistvuse nõudmist ning tagab, et vastu võetakse vaid hea leping, mis esindab Euroopa väärtusi, edendab jätkusuutlikku kasvu ning annab panuse kõikide kodanike heaolusse.

Я просто застыл от страха. Они были лишь в трех или четырех метрах от меня и оба глядели.

Kaupade kodeerimine Kaupade nomenklatuuris on tehniline tehnikat, mis võimaldab teil avaldada salastatud objekti toode tähiste rühma kujul vastavalt käesoleva klassifitseerimissüsteemi kehtestatud eeskirjadele. Klassifikaatori koodide süsteemi loovutamine on anda teavet vormingus, mis on mugav kogumiseks ja edastamiseks, et kohandada seda arvutitöötlusse, samuti konkreetsete andmete otsimise, sorteerimise ja koondamise tagamiseks. Rahvusvahelistes tavades kasutatavate kaupade klassifikaatorite puhul võimaldab kodeerimissüsteem konkreetse toote tuvastamisel kõrvaldada keelebarjäärid. Kaupade nomenklatuuris WAD, üheksa-kohaline digitaalne nimetus koodi ehitatud decimal süsteemi vastu. See sisaldab grupi koodi kaks numbritrubriiki kaks numbrit ja kauba subproduktsiooni kaks numbrit ja iga märk võib varieeruda 0 kuni Uhtlustatud kaubanduse klassifikatsioonisusteem.

Жидкость молочного цвета в их огромных овальных нижних глазах перетекала из стороны в сторону, а пара глаз на стебельках склонялась, чтобы лучше видеть .