Riiklik strateegia bioloogilise mitmekesisuse sailitamise strateegia

Seaduse ülesanne 1 Käesolev seadus sätestab säästva arengu rahvusliku strateegia alused. Eestis on selleks dokumendiks Looduskaitse arengukava aastani , kuhu on sisse viidud nii globaalse kui ka ELi elurikkuse strateegia eesmärgid. Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaauditeerimine 1 Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on selgitada, hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse eeldatavat mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

FX valikute kokkusurumine Facebooki aktsiaoptsioonid varajase tootajate jaoks

Riigikogu ratifitseeris konventsiooni Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus on kogu looduse rikkus. See on mistahes päritoluga erinevate elusorganismide rohkus maismaa- ja veeökosüsteemides ja neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides; see sisaldab ka liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.

Konventsioonil Riiklik strateegia bioloogilise mitmekesisuse sailitamise strateegia kolm üldist eesmärki: elurikkuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon puudutab elurikkuse säilitamist nii vabas looduses kui ka kodustatult või kultiveeritult, nii kaitsmise kui ka säästliku kasutamise abil, samuti kõiki tegevusi ja protsesse ühiskonnas, mis kasvõi kaudselt mõjutavad elurikkust.

Binaarsed valikud blockchainis on hea investeering Beefo

Konventsiooni iga osalise üheks esmaseks kohustuseks sai käivitada bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästliku kasutuse riiklik planeerimine.

Kuna bioloogiliste ressurssidega puutuvad keskkonna valdkonna kõrval kokku veel väga paljud ametkonnad ja huvigrupid, siis on vältimatu nende kõigi osalus bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästliku kasutamise protsessis.

Praeguseks on olnud 13 konverentsi, Konventsiooni on ratifitseerinud Konventsiooni protokollid Et paremini reguleerida geneetiliselt muundatud organismide ohutut käitlemist ja geneetiliste ressursside kaitset, on CBD egiidi all vastu võetud kaks protokolli: Cartagena bioloogilise ohutuse protokollmis sätestab GMOde piiriülese liikumise ja nende ohutu käitlemise reeglid. Loe protokolli kohta siit.

Riigikogu ratifitseeris konventsiooni

Nagoya geneetiliste ressursside kaitse protokollmille eesmärgiks on reguleerida juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ja nende kasutamisest saadavat tulu õiglaselt ja erapooletult jaotada. Loe protokolli kohta täpsemalt siit. Globaalne elurikkuse strateegia Konventsioon võttis aastal vastu globaalse elurikkuse kaitse strateegia Strategic Plan for Biodiversity Selle rakendamiseks võttis ka EL vastu ELi elurikkuse strateegia aastani Konventsiooni kohaselt peab iga riik planeerima elurikkuse kaitset ja säästvat kasutamist ning selleks võtma vastu strateegia ja tegevuskava NBSAP.

Eestis on selleks dokumendiks Looduskaitse arengukava aastanikuhu on sisse viidud nii globaalse kui ka ELi elurikkuse strateegia eesmärgid. Riiklikke aruandeid esitatakse iga nelja aasta järel ning hetkel on neid koostatud viis V riiklik aruanne. Järgmine riiklik aruanne tuleb esitada Konventsiooni kontaktid Eestis Konventsiooni üldine kontaktisik: Liina Vaher, Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond, liina.

Tasuta binaarse kaubanduse signaali tarkvara Hind Action Binary Options Trade