Avatud ulikooli digitaalne strateegia

Oleme partneriks meedia- ja kultuurivaldkonna ettevõtetele uurides nende strateegilisi väljakutseid üleilmsetel turgudel. Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel õppeainetel osales

Avatud ulikooli digitaalne strateegia Tingimusi kasutatakse kaubanduslikes voimalustes

Tema sõnul jääb koroona-distantsõppe kasutegur väikeseks, kui sellest ei õpita ja järeldusi ei tehta. Laanpere rõhutas, et digiõppega uuele tasandile liikumiseks tuleb kevadist õpet kindlasti analüüsida ja sealt edasi minna.

Avatud ulikooli digitaalne strateegia Binaarsete valikute malli allalaadimine

Rakkerühma juht toob välja, et strateegia väljatöötamiseks on just praegu soodne aeg. On selge, et e-õppe arendus on TLÜs kahjuks aeglustunud ja fookus on kadunud.

Avatud ulikooli digitaalne strateegia Impulsi kaubandusstrateegiad algajatele

Seda näitab tema sõnul aspekt, et viimane e-õppe arengukava lõppes Ta lisab, et see tekitab suure tõenäosusega vajaduse ka koolituste ja uute tugiteenuste järele. Strateegia loomine on prioriteet, sest on näha, et ülikool tervikuna on tõsiselt huvitatud e-õppe arendusest ja valmis sellesse ka panustama.

Avatud õppematerjalid

Rakkerühma kuuluvad haridusteaduste instiuudi andragoogika lektor Katrin Karuharidusteaduste instituudi nooremteadur ja analüütik Janika Leosteharidusteaduste instituudi õpetajahariduse arendusjuht Merlin LindeIT osakonna juht Toomas Meisterõppekorralduse peaspetsialist Kairit Ojangdigitehnoloogiate instituudi õppejuht Hans Põldoja ja e-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš.

Rühma juhib Avatud ulikooli digitaalne strateegia vanemteadur Mart Laanpere.

Avatud ulikooli digitaalne strateegia Kaubandusstrateegiad GDAX.

Strateegia koostamisel kaasatakse erinevaid sihtrühmi ning plaanitav valmimise kuupäev on Seotud uudised.