Otsene muundamise strateegia

See etapp on riskianalüüsi kokkuvõtteks, milles on arvesse võetud ka kontrollimatute tegurite mõju. Transformatsiooni muundamise protsess— protsess, kus ressursside kasutaja muudab sisendid mõneks soovitud väljundiks. Riskianalüüsi tegemise üldalused 1 Selles paragrahvis sätestatakse riskianalüüsi tegemise kord ja riskianalüüsi põhjal esitatavad andmed. Transformatsioonid toimuvad ka kahe keskkonna vahel, sees ja eraldi- transformatsioonid võivad olla tihedalt ja mitmetasandiliselt integreeritud, kus osalevad mitmed osapooled erinevatest keskkondadest. Kohavalik põhjendatakse riskianalüüsis; 6 geneetiliselt muundamata võrdlusmaterjal peab olema sobiv asjakohase vastuvõtva keskkonna jaoks ning selle geneetiline taust peab olema GMOga võrreldav. Võrdlusmaterjali valik põhjendatakse riskianalüüsis.

GM toidu ohutus Enne geneetiliselt muundatud põllukultuuride turustamist või keskkonda viimist tuleb hinnata nende mõju inimese ja loomade tervisele ning loodusele.

Otsene muundamise strateegia

Hindamise eesmärk on vältida võimalikke halbu keskkonna- või tervisemõjusid. Kuna erinevad geneetiliselt muundatud organismid sisaldavad erinevaid geene, mis on neisse sisestatud erinevatel viisidel, tuleb iga üksikut GM toitu ja selle ohutust hinnata eraldi.

GM toidu ohutuse hindamisel uuritakse harilikult: otseseid tervisemõjusid toksilisust ; kalduvust vallandada allergilisi reaktsioone allergeensust ; toiduaine komponente, millel arvatakse olevat toite- või toksilisi omadusi; sisestatud geeni stabiilsust; geneetilise muundamise mõju toiteomadustele; geeni sisestamise võimalikke soovimatuid kõrvalmõjusid.

Otsene muundamise strateegia

Praegu rahvusvahelisel turul olevad GM toiduained on läbinud riskianalüüsi. Seni pole täheldatud, et GM toitude tarbimine oleks avaldanud mõju nende riikide elanike tervisele, kus neid on lubatud turustada.

Otsene muundamise strateegia

Eestis hindavad GMO-de ohutust Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev teadlastest koosnev geenitehnoloogiakomisjon. Rahvusvaheliselt tagab geneetiliselt muundatud organismide ohutu kasutamise Cartagena bioloogilise Otsene muundamise strateegia protokollmis tuleneb bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist.

Otsene muundamise strateegia

Protokoll sätestab GMO-de piiriülese liikumise ja nende ohutu käitlemise reeglid. Liitunud riikide raames töötab ka bioloogilise ohutuse teabevõrgustik, mille kaudu on igal huvilisel võimalik saada teavet muundatud elusorganismide kasutamisest ja piiriülesest liikumisest ning lugeda erinevaid teaduslikke, tehnilisi, keskkonnaalaseid ning juriidilisi materjale.

Otsene muundamise strateegia

Andmeid saab vaadata Eesti bioloogilise ohutuse teabevõrgustikust.