EU-ETS-i kauplemise susteem

Kolmanda kauplemisperioodi aruandluse info leiab siit. Alates 1. Samuti sisaldab pakett meetmeid puhta energeetika alase innovatsiooni kiirendamiseks, Euroopa hoonete renoveerimiseks, avaliku ja erasektori investeeringute soodustamiseks, ELi ettevõtete konkurentsivõime edendamiseks ning puhtale energeetikale ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks. Eesti käitised kuuluvad järgmistesse sektoritesse: energiatootmine, sh koksiahjud ja naftasaaduste ümbertöötlemine, mineraalsete materjalide töötlemine ja muud tegevused — tselluloosi- ja paberitootmine.

The EU ETS How it works \u0026 its role in transitioning away from coal (Webinar)

Heitkogustega kauplemise süsteem parandamine Miks on tarvis reformi? Heitkoguste ühikute hind on ülepakkumise tõttu olnud viimastel aastatel madalal tasemel.

EU-ETS-i kauplemise susteem Nursing strateegia Louna-Aafrika

See aga tähendab, et ettevõtted ei investeeri keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse. Praegu kehtiv ETSi reguleeriv direktiiv kehtib kuni Viimase reformimine kujundaks ümber Euroopa Liidu CO2-turu pärast Saadikud soovivad saastekvootide hinna tõstmiseks vähendada nende EU-ETS-i kauplemise susteem enampakkumistel varasemast kiiremini ehk 2,2 protsendi võrra aastas alates Samuti on plaanis suurendada heitkoguste ühikute ülejäägi paigutamiseks mõeldud turustabiilsusreservi mahtu.

EU-ETS-i kauplemise susteem Jagade valikud puhastatakse

Ettepanekus kajastub ka kahe uue fondi loomine, mis aitavad soodustada uuenduslikkust: Innovatsiooni fond pakub majanduslikku tuge uuenduslikele taastuva energia, süsinikdioksiidi sidumise ja säilitamise süsteemide projektidele; Moderniseerimise fond aitab uuendada ja parendada energiasüsteeme väiksema sissetulekuga liikmesriikides.

Viimased arengud Eelmise aasta septembris tegi komisjon ettepaneku kiirendada kasvuhoonegaaside heitme vähendamist, tõstes Parlament pakkus välja seada eesmärgiks protsendilise kärpe.

EU-ETS-i kauplemise susteem NSE valiku naide

Uue meetme sihtgrupiks on ennekõike ettevõtted, kelle tooted pärinevad nendest riikidest, kus heitkoguste reeglid on lõdvemad. Süsinikumaksu abil soovitakse toetada Rohelise kokkuleppe raames kliimaneutraalsuse saavutamist ning Dragon Trading System ELi tootmise ümberkolimist riikidesse, mis ei võta kliimamuutust tõsiselt.

Komisjonilt oodatakse ka ETSi ja süsinikumaksu käigus saadud tulude kasutamist ELi pikajalise eelarve omavahenditena.

EU-ETS-i kauplemise susteem Igapaevane kaubandus toores ilma naitajateta

ELi jõupingutused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks Lisaks on arutluses kaks teist õigusakti, et panustada ELi Pariisi kliimaleppe kohtuste täitmisse: Jõupingutuste jagamise määrusmis käistleb riiklikke kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärke; Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrus.

See artikkel avaldati algselt