Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 üks AS-i Tallink Grupp aktsia. Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 ühe Aktsiaseltsi aktsia.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: Aktsiaseltsi Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1.

Бородатому Ричарду явно было не слишком удобно нести оттягивавшие его рюкзак четыре тяжелые манно-дыни, два кожистых птичьих яйца и цилиндр, вырезанный из сети. Но, видя решимость в глазах Ричарда, оставившего обреченное поселение, Николь могла понять, почему этот вид считает его героем. "Рискуя своей жизнью, - напомнила она себе, - он спас их от истребления". Ум ее наполнили новые картинки.

Aktsiaseltsi Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8.

Dividend makstakse aktsionäridele 9. Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt: 3. Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile Aktsiate tagasiostuhind on 0 — 2,00 eurot Aktsia kohta.

Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus Aktsiat. A avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.

Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt: 4. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.

Kuidas kaubelda S & P Index Options

Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel: 5.

Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 ühe Aktsiaseltsi aktsia.

Trade Valikud strateegia YouTubeis

Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

Edukas vorgustike strateegia

Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt: 6.

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1.

Aktsiaseltsi nõukogul on seoses Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 ,40 kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti. Perioodi Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte.

Finantsinspektsioon

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info oc.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus aadressil Pronksi 19, 3.